Marzec 28, 2019 2 min. czytania

Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Category : Biznes

Urlop tacierzyński w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego trwa – zgodnie z przepisami – znacznie krócej. Mimo to, wiele osób zastanawia się, czy urlop ojcowski przysługuje również mężczyznom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Urlop tacierzyński przy działalności gospodarczej

Jak zatem miewa się sprawa z urlopem ojcowskim, kiedy mężczyzna ma własną działalność gospodarczą? Otóż, takiej osobie nie przysługuje swoisty urlop, a jedynie zasiłek macierzyński za okres urlopu tacierzyńskiego. Jest on wypłacany przez ZUS, a sam przedsiębiorca może obniżyć swoje składki za okres urlopowy, czyli pobierania zasiłku. Ten jednak nie zawsze przysługuje, w sytuacjach, takich jak:
– okres bezpłatnego urlopu;
– okres, w którym ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych;
– okres tymczasowego aresztowania, bądź odbywania kary pozbawienia wolności. W tym jednak przypadku wyjątkiem jest sytuacja, kiedy prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do niej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności lub też tymczasowego aresztowania.

Kiedy przedsiębiorca może odebrać zasiłek urlopu ojcowskiego?

Ojciec dziecka, a równocześnie mężczyzna, który prowadzi własną działalność gospodarczą może wykorzystać przysługują mu zasiłek za okres urlopu ojcowskiego w ciągu 24 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Ojciec może wykorzystać urlop w wysokości 14 dni jednorazowo, bądź rozbić go na dwie tygodniowe części. Ostatni dzień jednak musi zawierać się we wspomnianych 24 miesiącach życia dziecka.

Należy również nadmienić, że urlop ojcowski jest niezależny od urlopu zarówno tacierzyńskiego, jak i macierzyńskiego. Z ojcowskiego może skorzystać w chwili, gdy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim, jak też i gdy sam przebywa na tacierzyńskim. Można zatem skorzystać z obu.

Aby uzyskać zasiłek za okres urlopu ojcowskiego, przedsiębiorca musi podlegać pod ubezpieczenie chorobowe oraz opłacać składkę. Jeśli jednak tego nie robi, wystarczy że zacznie. Ważne jest także to, że działalność gospodarcza nie musi być założona przed narodzinami dziecka.

Zasiłek jest wypłacany w kwocie 100 procent podstawy wymiaru, podczas gdy zasiłek na przykład chorobowy wynosi zaledwie 80 procent podstawy wymiaru.

Aby obniżyć składki ZUS za urlop ojcowski, należy opłacić je za pozostałe 16 lub 23 dni miesiąca. Przedsiębiorca można zmniejszyć składki na ubezpieczenie społeczne, ale za ubezpieczenie zdrowotne wciąż płaci w tej samej wysokości. Co ważne, w trakcie pobierania zasiłku osoba prowadząca działalność gospodarczą może pracować. Istnieje możliwość pełnienia obowiązku zarówno częściowo, jak również i na przysłowiowy „pełen etat”.

Urlop ojcowski – ile dni?

Pomimo że urlop ojcowski w „typowej” formie nie obejmuje mężczyzn prowadzących własną działalność gospodarczą, to jednak kwestia ta wciąż dotyczy ojców, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. W ich przypadku urlop ojcowski trwa maksymalnie 14 dni.