Listopad 6, 2018 2 min. czytania

Jak bardzo ważna jest księgowość dla małej firmy?

Category : Biznes

Nieustannie zmieniające się przepisy podatkowe i sposobach rozliczania z US powodują liczne komplikacje dla osób prowadzących małe firmy.

Formy rozliczania z US

Osoby prowadzące małe firmy jednoosobowe mogą rozliczać się z US według:

• karty podatkowej,
• ryczałtu ewidencjonowanego,
• KPiR, czyli Księgi Przychodów i Rozchodów.

Przepisy podatkowe dokładnie określają warunki, które muszą spełniać przedsiębiorcy, by rozliczać się wg jednej z tych zasad. Większość małych firm rozlicza się zgodnie z zasadami KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów). Już w momencie rejestracji firmy muszą na druku CEIGD określić zasady rozliczania z US, czyli czy księgowość będą prowadzić samodzielnie, czy za pośrednictwem biura rachunkowego.

Zalety i wady samodzielnej księgowości

Podejmując się samodzielnego prowadzenia księgowości trzeba mieć świadomość, że wymaga to nie tylko czasu, ale także wiedzy z zakresu księgowości i przepisów podatkowych. Musi wiedzieć, w której pozycji zapisać poszczególne faktury, czy do zysków, kosztów uzyskania, a może kosztów ubocznych.

Kolejny problem to prowadzenie ewidencji VAT, jest bardzo ważna z punktu widzenia rentowności firmy, bo można uzyskać jego zwrot z US, ale czasami trzeba zapłacić go w wyznaczonym terminie.

W internecie dostępnych jest wiele programów online do prowadzenia małej księgowości. Za ok. 50 zł miesięcznie można rozliczyć się z US i ZUS. Trzeba jednak pamiętać o:

• systematycznym wprowadzaniu dokumentów,
• właściwej numeracji dokumentów,
• terminowym wysyłaniu deklaracji,
• sporządzaniu wydruków,
• odpowiednim przechowywaniu dokumentacji.

Samodzielne prowadzenie księgowości opłaca się tylko w przypadku firm jednoosobowych, niezatrudniających pracowników.

Zalety i wady księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe

Księgowość małej firmy można powierzyć do prowadzenia przez biuro rachunkowe. Taka opcja jest znacznie wygodniejsza, ale droższa. W ramach miesięcznego abonamentu biuro rozlicza określoną ilość faktur, za każdą powyżej ustalonej liczby trzeba dodatkowo płacić. Wybierając biuro rachunkowe dobrze jest zasięgnąć o nim opinii, ustalić terminy dostarczania dokumentacji przez obie strony.

W ramach umowy biuro rozlicza podatnika w US, sporządza JPK (Jednolity Plik Kontrolny), prowadzi rozliczenie z ZUS, sporządza listę płac, wszystkie potrzebne deklaracje. Dzięki temu przedsiębiorca może swój czas przeznaczyć na rozwój firmy.

Trzeba jednak pamiętać, że właściciel firmy nadal odpowiada za rozliczenia z US. Oznacza to, że musi do biura dostarczyć dokumentację zgodną z wydarzeniami gospodarczymi.
Za pośrednictwem biura rachunkowego powinny rozliczać się firmy, które kupują lub sprzedają towary (usługi) opodatkowane różnymi stawkami VAT, wtedy najłatwiej jest o pomyłkę.

Księgowość w małej firmie jest bardzo ważna nie tylko ze względu na prawidłowość rozliczeń z urzędami, ale przede wszystkim ze względu na rentowność prowadzonej działalności. Tylko analiza kosztów i dochodów pozwala na wypracowanie zysku, planowanie rozwoju i ewentualnych inwestycji.